Favorites
Show All / Manage

You have no favorites.


User avatar
sdfserser123
June 26th, 2017, 10:34 pm
Thím bao nhiêu tuổi đấy ?

User avatar

KhoiNguyendeExy

· June 27th, 2017, 4:09 am
17 ạ
User avatar

sdfserser123

· June 27th, 2017, 6:57 am
@KhoiNguyendeExy Cho tui kb fb rồi nói chuyện
User avatar

KhoiNguyendeExy

· June 27th, 2017, 7:18 am
ko chơi face bạn ạ
User avatar

sdfserser123

· June 27th, 2017, 8:18 am
@KhoiNguyendeExy Neutral 24 tuổi bạn ạ
User avatar

KhoiNguyendeExy

· June 27th, 2017, 7:40 pm
chị ấy liên quan gì tới tôi?
User avatar

sdfserser123

· June 29th, 2017, 4:05 am
@KhoiNguyendeExy Tui nhớ thím đã gọi Neutral là "em" 1 lần :)))))
User avatar

KhoiNguyendeExy

· June 29th, 2017, 7:26 pm
tôi có kiểu chào với mọi người như thế
User avatar

KhoiNguyendeExy

· June 29th, 2017, 7:27 pm
có vấn đề gì thì nói thẳng ra đi
User avatar

sdfserser123

· June 29th, 2017, 8:17 pm
@KhoiNguyendeExy À thì tui thấy lạ khi thím gọi Neutral như thế ý mà vì tôi là anh họ Neutral :v
User avatar

KhoiNguyendeExy

· June 30th, 2017, 2:15 am
à vâng, tôi đang có mấy vấn đề ko đáng có với chị ấy nên chúng tôi không hợp tác nhau nữa
User avatar

amon

· July 3rd, 2017, 10:47 am
hợp tác ? :)))
User avatar

Kass

· July 3rd, 2017, 11:06 pm
I like leg :33
User avatar
Oh dear. Looks like there was a problem.
You are using a browser that doesn't support the technology this website uses.

Don't fret. There are solutions.

Oh dear. Looks like there was a problem.
You are using a version of Internet Explorer that this site doesn't support.

Don't fret. There are solutions.