Favorites
Show All / Manage

You have no favorites.


User avatar
Shi-ne
December 1st, 2017, 1:15 pm
Hello người ae hehehehe

User avatar

KhoiNguyendeExy

· December 2nd, 2017, 4:31 am
hử????
User avatar

Shi-ne

· December 2nd, 2017, 9:19 am
Gặp đc đồng hương trong đây cũng mừng v~ ra
User avatar

Shi-ne

· December 2nd, 2017, 9:24 am
Bn có xem qua zenocide 2 của JH chưa ?? Có Hichi SML ... tụi nó toàn là đến từ Korea , h t vẫn đang kiếm mấy ae VN để hợp tác chung cho vui
User avatar

Shi-ne

· December 2nd, 2017, 9:26 am
Nếu bn ko có ý định như vậy thì thôi t sẽ cho qua
User avatar

KhoiNguyendeExy

· December 3rd, 2017, 12:58 am
Này nay này đi đâu đấy??? Mình đã chết đâu XD
User avatar

KhoiNguyendeExy

· December 3rd, 2017, 12:58 am
Tay nghề của chú thế nào? Vượt qua trình độ sml của C3 chưa :P
User avatar

Shi-ne

· December 3rd, 2017, 1:48 pm
Kiểu như là người VN làm việc chung ấy chứ mấy ng đó lq gì chỉ là ví dụ thôi , mấy ng đó thiên tài ko ai dám chd6 họ
User avatar

Shi-ne

· December 3rd, 2017, 1:50 pm
Tui nói khó hỉu lắm à ?? Ý tui là kiếm thêm mấy ng VN làm chung giống như họ ấy
User avatar

Shi-ne

· December 3rd, 2017, 2:11 pm
Collav ấy
User avatar

Shi-ne

· December 3rd, 2017, 2:12 pm
Collab
User avatar

KhoiNguyendeExy

· December 3rd, 2017, 11:49 pm
ờ, chú mấy tuổi, để mình còn tính (collab VN là mình đi liền :D)
User avatar

Shi-ne

· December 4th, 2017, 12:24 am
Tui 18 mới gia nhập hyunsdojo đc 1 2 năm nên còn non
User avatar

KhoiNguyendeExy

· December 5th, 2017, 9:47 am
a chào anh em 17, collab đâu anh em gia nhập luôn!
User avatar

Shi-ne

· December 7th, 2017, 4:14 am
Kiếm thêm người VN đi rồi mới tạo collab đc
User avatar

KhoiNguyendeExy

· December 7th, 2017, 7:53 am
@LamRama, @MVHH, @Kass, @lehai1995 ,@WariosZ, v.v... tìm hiểu đi :)
User avatar

Kass

· December 8th, 2017, 8:25 am
rip like a lot of guy here :l sad af , chờ ngày ông tân comeback thôi
User avatar

KhoiNguyendeExy

· December 9th, 2017, 10:51 am
thôi đê, tôi sắp bay rồi
User avatar
Oh dear. Looks like there was a problem.
You are using a browser that doesn't support the technology this website uses.

Don't fret. There are solutions.

Oh dear. Looks like there was a problem.
You are using a version of Internet Explorer that this site doesn't support.

Don't fret. There are solutions.